Gíam sát và theo doĩ trong lãnh vực chỉnh hình.

  • Trong vấn đề chăm sóc cột sống cần chú ý đến việc phát hiện tình trạng vẹo cột sống. Để đạt mục tiêu trên người ta dưạ trên khám lâm sàng trong thời kỳ bệnh nhân còn khả năng đi lại, và khi phát hiện có tình trạng vẹo cột sống thì cho bệnh nhân chụp quang tuyến cột sống. Trong thời kỳ mất khả năng đi lại, mỗi lần thăm khám bệnh nhân nhân viên y tế bắt buộc phải khám và đánh giá tình trạng vẹo cột sống.
  • Chụp quang tuyến cột sống được chỉ định khi bệnh nhân bắt đầu buộc phải dùng ghế lăn. Chụp quang tuyến X toàn cột sống dưới hai góc (trước-sau và ngang). Khi có vấn đề, cần chụp cột sống để theo doĩ mỗi năm it́ nhất một lần. Tăng khoảng cách thời gian chụp theo doĩ có khả năng đưa đến nguy cơ bỏ sót tiến triển cuả tình trạng vẹo cột sống. Khi bệnh nhân ngừng tăng triển chỉ chụp quang tuyến X khi có  thay đổi về lâm sàng.

Information based on consensus statement (published in January 2010)