Παρακολούθηση

  • Η συστηματική παρακολούθηση είναι σημαντικό κομμάτι της φροντίδας της σπονδυλικής στήλης. Στο περιπατητικό στάδιο αυτή γίνεται μέσω κλινικών follow-up. Ακτινογραφία πραγματοποιείται μόνο εάν παρατηρηθεί κάποια απόκλιση. Στο μη περιπατητικό στάδιο η κλινική εξέταση της σπονδυλικής στήλης πρέπει να γίνεται σε κάθε σας επίσκεψη στο γιατρό.
  • Μια αφετηριακή ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να πραγματοποιείται τη στιγμή που το παιδί χάσει την ικανότητα για βάδιση. Ειδικές ακτίνες Χ οι οποίες παίρνουν δύο όψεις της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητες. Όταν υπάρχουν χρονικά κενά μεγαλύτερα του ενός έτους μεταξύ των ακτινογραφιών υπάρχει κίνδυνος να χάσετε πιθανή επιδείνωση της σκολίωσης. Αφού σταματήσει η ανάπτυξη, χρειάζονται ακτινογραφίες μόνο εάν εντοπισθεί κάποια κλινική αλλαγή.

Information based on consensus statement (published in January 2010)