Проследяване

  • Грижите за гръбнака включват проследяване за сколиоза. Това става с клинично наблюдение по време на фазата, когато момчето ходи и с рентгенография, само ако се забележи сколиоза. През фазата, в която момчето/младият мъж вече не ходи, клиничното изследване за сколиоза е много важно при всеки клиничен преглед.
  • Рентгенография на гръбнака трябва да се извърши първоначално около периода, когат се започне да се използва инвалидна количка. Необходими са специални рентгенографии в два образа на целия гръбнак. Последващите рентгенографии трябва да се извършват поне веднъж годишно, ако е налице проблем. Ако се извършват по-рядко, възможно е да се пропусне влошаване на сколиозата. След като спре растежа, рентгенографиите са необходими само, ако е налице клинична промяна.

Information based on consensus statement (published in January 2010)