Detaylar

  • DMD’li bazı çocuklarda IQ ve spesifik öğrenme bozukluğu kadar dil gelişimi, kısa süreli sözel hafıza ve fonolojik süreçteki problemleri içeren konuşma ve dil bozuklukları da görülmektedir. Bu sorunlar tüm DMD’li çocuklarda görülmez fakat eğer görülüyorsa mutlaka tedavi edilmelidir.
  • Aynı yaş grubundaki çocuklarla karşılaştırıldığında, DMD’li çocuklarda erken dil basamaklarında gecikme görülmesi sıktır. Dilin kazanılması ve gelişmesindeki farklılıklar çoğunlukla çocukluk çağında fark edilir. Bu sorunların muayenesi ve tedavi edilmesi önemlidir. Gecikmiş konuşma ve dil problemlerini değerlendiriniz ve tedavi ediniz.
  • Bu alanda herhangi bir problemden şüphelenildiğinde, Konuşma ve Dil Terapistlerine (Speech Language Therapists-SLT), konuşma ve dil değerlendirmesi ve tedavisi için başvurulması gerekmektedir.
  • Bu alanda zorluklar yaşayan DMD’li çocuklara ve oral kas kuvvetinde kayıp ve/veya bozulmuş konuşma yeteneği olan daha ileri yaştaki çocuklara konuşma ve artikülasyon kaslarını çalıştıran egzersizlerin verilmesi uygun ve gereklidir.
  • Konuşma ve ses çıkarma amacıyla solunum desteği kullanmak zorunda kaldığı için konuşmasının anlaşılması zor olan DMD’li çocuklar ve daha ileri yaştaki çocuklar için, kompansatuar stratejiler, ses egzersizleri ve konuşmada ses yükseltme yaklaşımları kullanılabilir. Eğer konuşma sesi kısıtlı ise, Voice Output Communication Aid (VOCA)-ses yükseltici araç- değerlendirmesi tüm yaşlarda uygun olabilir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)