Govorna in jezikovna obravnava

Podrobnosti

  • Vzorci govornih in jezikovnih težav pri nekaterih otrocih z DMD so dobro poznani in vključujejo razvojne jezikovne težave, motnje kratkoročnega besednega spomina, fonacije, nižji inteligenčni kvocient (IQ) in posebne učne težave. Te motnje niso prisotne pri vseh otrocih z DMD, ampak jih moramo poiskati in ukrepati, če so prisotne.
  • Zamuda v zgodnjih jezikovnih mejnikih v primerjavi z njihovimi vrstniki je pri dečkih z DMD nekaj običajnega. Razlike v osvajanju in izpopolnjevanju jezika so lahko prisotne že v otroštvu. Pomembno je, da to težavo prepoznamo in ukrepamo. Zakasneli govor in jezikovne težave je potrebno prepoznati in zdraviti.
  • Posvet z logopedom je potreben, če sumimo na težave s tega področja.
  • Vaje za mišice, ki sodelujejo pri govoru, in pomoč pri izgovarjanju so ustrezni in potrebni ukrepi za mlade osebe z DMD, ki imajo težave na tem področju, in za starejše osebe z DMD, pri katerih se je pojavila oslabelost mišic okrog ust ali motnje govora.
  • Za starejše osebe so ustrezne kompenzacijske strategije, glasovne vaje in okrepitev govora, če osebo z DMD težko razumemo zaradi težav z dihalno podporo, in zaradi šibkega glasu. Ali je potreben glasovni kumunikator je treba oceniti v vseh obdobjih bolezni, če je jakost glasu šibka.

Information based on consensus statement (published in January 2010)