Steroids

Nói rõ cho bác sĩ cấp cứu là con bạn đang dùng steroids dài hạn. Thông báo cho bác sĩ là con bạn đã dùng steroids được bao lâu và liệu con bạn có quên liều nào không. Cũng cần phải thông báo nếu con bạn đã từng dùng steroids trước đó.

  • Steroids làm giảm phản ứng đối với stress, vì vậy cần phải tăng liều steroids ỏ những bệnh nhân dùng steroids lâu ngày nếu họ không khỏe.
  • Steroids có thể tăng nguy cơ loét dạ dày.
  • Hiếm khi gặp các biến chứng cấp khác.

Information based on consensus statement (published in January 2010)