Steroidler

Kronik steroid kullanım ihtiyacı açıkça belirlenmelidir. Personele çocuğunuzun ne kadar zamandır steroid kullandığını veya herhangi bir dozu kullanmayı kaçırıp kaçırmadığını anlatınız. Doktorlara çocuğunuzun geçmişte steroid kullanıp kullanmadığını da bildirmeniz önemlidir.

  • Steroidler stres cevaplarını azaltabilir. Bu yüzden, kronik steroid kullanan bir hasta kendini iyi hissetmiyorsa ekstra steroid gerekebilir.
  • Steroidler mide ülserleri riskini artırabilir.
  • Nadiren başka akut komplikasyonlar da görülebilir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)