Στεροειδή

Η χρόνια χρήση στεροειδών πρέπει να γίνει σαφής. Ενημερώστε το προσωπικό για πόσο διάστημα ο γιος σας κάνει χρήση στεροειδών και αν έχει χάσει κάποια δόση. Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώσετε τους γιατρούς σχετικά με το αν ο γιος σας χρησιμοποιούσε στεροειδή στο παρελθόν.

  • Τα στεροειδή μπορούν να αμβλύνουν την αντίδραση στο στρες, έτσι όταν κάποιος που λαμβάνει χρόνια θεραπεία είναι αδιάθετος, μπορεί να χρειασθεί επιπλέον στεροειδή.
  • Τα στεροειδή μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο για έλκος του στομάχου.
  • Σπανίως παρουσιάζονται άλλες οξείες επιπλοκές.

Information based on consensus statement (published in January 2010)