Chăm sóc sứ́c khỏe xương

Chăm sóc sức khỏe xương

Độ chắc xương có vai trò quan trọng trong cả hai giai đoạn, trước và sau khi mất khả năng đi lại.  Bé trai mắc bệnh LDCD ở mọi lưá tuổi, đều bị yếu xương, đặc biệt khi các em dùng steroid. Trẻ có mật độ khoáng xương thấp, nên hay dễ bị gẫy xương hơn trẻ bình thường. 

Chăm sóc sức khỏe xương

Ở bệnh LDCD sức khoẻ xương quang trọng ở cả hai giai đoạn: còn khả năng đi lại và mất khả năng đi lại. Các bé trai LDCD đèu có xương yếu ở moị lưá tuổi, nhất là khi các cháu dùng steroid. Các chaú có mật độ xương, muối khoáng thấp, và có khả năng bị gẫy xương cao ngươì bình thường.

Các yếu tố làm yếu xương:

       Các yếu tố gây yếu xương bao gồm:

  • Giảm khả năng đi laị.
  • Yếu cơ
  • Dùng steroid.


       Các biến pháp can thiệp:

  • Vitamin D-cần dùng liều điều trị khi trẻ thiếu thật sự, nếu không dùng liều bổ sung như ở trẻ bình thường.
  • Calcium-thực phẩm là nguồng cung cấp tốt nhất, nhưng khi lượng Calcium trong thực phẩm không đủ thì cần bổ sung theo lời khuyên cuả chuyên gia dinh dưỡng.
  • Biphosphonates-khi gẫy cột sống, người ta khuyên dùng biphosphonate qua đừơng tĩnh mạch.

Information based on consensus statement (published in January 2010)