Xử lý cách dùng thuốc steroid

  • Khi không dung nạp steroid hoặc khi không kiểm soát được tác dụng phụ của steroid, nên giảm liều từ 1/4 đến 1/3, và nên đánh giá lại khi thăm khám qua điện thoại hoặc trực tiếp sau một tháng.
  • Nếu liều dùng hàng ngày dẫn đến những tác dụng phụ và các  tác dụng phụ này không cải thiện sau khi giảm liều, nên thay đổi phác đồ điều trị.
  • Không nên ngưng steroid ngay cả khi các tác dụng phụ không kiểm soát được cho đến khi đã thử ít nhất một lần giảm liều hoặc thay bằng một phác đồ khác mà không hiệu quả. Khuyến cáo này áp dụng cho cả giai đoạn còn khả năng đi lại và giai đoạn không còn khả năng đi lại.
  • Nếu việc chỉnh liều hoặc thay đổi phác đồ điều trị không làm giảm đáng kể các tác dụng phụ, cần ngưng steroid. Quyết định này cần được thảo luận với bệnh nhân và gia đình. Không được ngưng steroid một cách đột ngột.

Xử lý steroid cùng các tác dụng phụ

Một khi đã sử dụng steroid lâu dài, cần đặc biệt chú ý tới các tác dụng phụ của steroid. Mặc dù hiện tại steroid là thuốc chính trong điều trị bệnh LDCD, thuốc này không được sử dụng tùy tiện bởi gia đình và bác sĩ. Sử dụng steroid cần được theo dõi bởi các bác sĩ có trình độ thích hợp.

Information based on consensus statement (published in January 2010)