Начални и поддържащи дози на стероидите

Препоръчителната начална доза на преднизон е 0.75 мг/кг/дневно, а на дефлазакорт е 0.9 мг/кг/дневно, давани сутринта. При някои деца се наблюдават краткотрайни нежелани ефекти върху поведението (хиперактивност, промени в настроението) за няколко часа след като е даден медикамента. При тези деца, прилагането на лекарството следобед може да намали някои от тези проблеми.

За индивиди, които ходят дозата обикновено се повишава с израстването на детето докато достигне приблизително 40 кг тегло. Максималната доза преднизон обикновено се задържа на приблизително 30 мг/дневно, а на дефлазакорт – на 36 мг/дневно.

Подрастващите, които не ходят и които са били на продължителна стероидна терапия, обикновено тежат над 40 кг и дозата на преднизон за кг тегло често се понижава в обхвата 0.3 до 0.6 мг/кг/дневно. Въпреки, че тази доза е значително по-ниска от приблизително 30 мг, тя показва значим ефект.

Начало с ежедневен прием на стероид се предпочита от експертите пред алтернативните схеми. Данните от продължаващи и бъдещи проучвания могат да модифицират тази препоръка.

Решението за поддържащата доза на стероида представлява баланс между растеж, , колко е добър ефекта от стероида и тежестта на страничните ефекти. Така, че това решение се преразглежда при всяко посещение в клиниката според резултатите от изследванията и дали страничните ефекти са проблем, който е непреодолим или не се толерира.

При момчета на сравнително ниска доза стероиди (по-ниска от началната доза на кг тегло), които започват да показват функционален спад, е необходимо да се обсъди нагласяне за „запазване на функцията”. Дозата на стероидите се покачва до целевата и индивидът се преценява отново за ползотворен ефект след приблизително два до три месеца.

Няма консенсус върху оптималната доза на стероидите при индивиди, които не ходят. Също така, не е известно и колко са ефективни стероидите за профилактика на сколиозата или стабилизиране на сърдечните и дихателните функции при тази ситуация. Този проблем изисква по-нататъшни изследвания.

Information based on consensus statement (published in January 2010)