Steroidin başlama ve devam dozları

Prednisone’un önerilen başlama dozu günlük kilogram başına 0.75 mg’dır (mg/kg/gün) ve deflazacort’un ise 0.9 mg/kg/gün olup ilaç sabahları verilir. Bazı çocuklar ilacı aldıktan sonra bikaç saat için kısa süren davranışsal yan etkileri (hiperaktivite, durum dalgalanmaları) gösterirler. Bu çocuklar için ilacın öğlen uygulanması zorlukları azaltabilir.

Yürüyen çocuklar için genellikle 40 kg’ a ulaşıncaya kadar çocuk büyüdükçe doz arttırılır. Prednisone’un maksimum dozu genellikle yaklaşık 30 mg/gün ile ve deflazacort 36 mg/gün ile tamamlanır.

Yürüyemeyen gençlerde genellikle 40 kg üzerinde uzun dönem steroid tedavisine devam edilir ve prednisone dozu sıklıkla kg başına 0.3 ile 0.6 mg / gün aralığında izin verilir. Bu doz uygun tepe değeri 30 mg dan az olduğunda, önemli yararı olduğu gösterilmiştir.

Steroidlerin devam dozuna karar verirken hastanın steroide yanıtı ve yan etkileri değerlendirilmelidir. Bu yüzden karar verilirken her klinik ziyaretinde yapılan test sonuçlarına kontrol edilemeyen / tolere edilemeyen yan etkilerin olup olmadığına bakılmalıdır.

Fonksiyonel gerileme göstermeye başlayan, göreceli olarak düşük dozaj steroid (kg başına düşen başlangıç dozundan az) alan çocuklarda bir ‘fonksiyonel kurtarma’ uygulaması düşünülmesi gereklidir. Steroid dozu yükseltilir ve birey herhangi bir yarar sağlanıp sağlanmadığının belirlenmesi için yaklaşık 2-3 ay içinde tekrar değerlendirilir.

Yürüyemeyenlerde başlamada en uygun steroid dozu konusunda bir fikir birliği yoktur. Skolyozu önlemede veya kalp veya solunum fonksiyonunu stabilize etmede steroid tedavisi etkisi henüz tam olarak bilinmemektedir. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)