Αξιολογήσεις

Παρά το γεγονός ότι οι ανάγκες του κάθε παιδιού ποικίλουν, μια κρίσιμη στιγμή για την πραγματοποίηση εξετάσεων είναι κοντά ή κατά τη στιγμή της διάγνωσης (ένα παράθυρο 6 - 12 μηνών είναι καλό να υπάρχει για ορισμένες αξιολογήσεις, προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσαρμογή μετά τη διάγνωση), πριν από την έναρξη του σχολείου και μετά από κάποια αλλαγή στη λειτουργικότητα. Αν και δεν έχουν όλες οι κλινικές άμεση πρόσβαση και δυνατότητα για όλες τις εξετάσεις και τις παρεμβάσεις που αναφέρονται, οι συστάσεις αυτές μπορεί να χρησιμεύσουν ως οδηγός για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό προσωπικό και την καθοδήγηση για πιθανές παραπομπές όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

  • Θα πρέπει να αξιολογούνται τομείς της συναισθηματικής προσαρμογής και αντιμετώπισης, η ανάπτυξη της ικανότητας για μάθηση σε σχέση με την ηλικία, η ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, η πιθανή παρουσία διαταραχών του φάσματος του αυτισμού και η κοινωνική υποστήριξη. (Ένας λειτουργός μπορεί να βοηθήσει στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς πόρους, την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής υποστήριξης ή ακόμα και να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια).
  • Η ψυχοκοινωνική ευημερία του ατόμου με DMD, οι γονείς και τα αδέλφια, θα πρέπει να είναι μέρος της καθημερινής φροντίδας για τα παιδιά αυτά.

Information based on consensus statement (published in January 2010)