Değerlendirmeler

Her çocuğun ihtiyacı farklı olmasına rağmen, okula başlamadan önce ve fonksiyonlardaki değişikliklerin takibi için çocuğun tanı aldığı zaman veya hemen sonrasında değerlendirmelerinin yapılması çok önemlidir. Her kliniğin, burada listelenen değerlendirme ve yaklaşımlara ulaşımı mümkün olmadığı için, bu hatırlatmalar klinik personelin boşlukları doldurmasında bir rehber olarak yararlı olabilir.

  • Ruhsal tedavi ve baş etme alanları, yaş ile ilişkili öğrenme gelişimi, konuşma ve dil gelişimi, otizm spektrum bozukluklarının varlığı ve sosyal destek değerlendirilmelidir. (Sosyal hizmet uzmanları maddi kaynaklara ulaşımınıza yardımcı olabilir, sosyal destek ağını geliştirebilir veya aileye ihtiyaç duyulursa zihinsel sağlık desteği verebilir).
  • DMD’li hastalarda, ailelerde ve kardeşlerde psikososyal iyi olma halinin değerlendirilmesi DMD’de bakımın rutin bir parçası olmalıdır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)