Φαρμακευτική αντιμετώπιση με στεροειδή

  • Προτείνεται μείωση της δοσολογίας ίση περίπου με ¼ έως ⅓ σε περίπτωση που οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ανυπόφορες, καθώς και μια αξιολόγηση μέσω τηλεφώνου ή μέσω επίσκεψης σε μια κλινική ένα μήνα μετά.
  • Εάν η ημερήσια δοσολογία προκαλεί ανεξέλεγκτες ή ανυπόφορες παρενέργειες οι οποίες δεν βελτιώνονται όταν μειωθεί η δόση, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αλλαγή της φαρμακευτικής αγωγής.
  • Ακόμα και αν οι παρενέργειες ΔΕΝ είναι ελεγχόμενες ή υποφερτές, η θεραπεία με στεροειδή δεν πρέπει να εγκαταλειφτεί πριν γίνει τουλάχιστον μία φορά μείωση της δοσολογίας ή δοκιμαστεί κάποια εναλλακτική αγωγή. Η σύσταση αυτή ισχύει για τα παιδιά που είναι περιπατητικά αλλά και μη περιπατητικά.
  • Εάν οι προσαρμογές στη δοσολογία ή στο πρόγραμμα της αγωγής με στεροειδή δεν είναι αποτελεσματικές στο να κάνουν τις παρενέργειες ελεγχόμενες και υποφερτές, τότε είναι αναγκαίο να γίνει παύση της θεραπείας. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνονται εξατομικευμένα και σε συνεργασία με το παιδί και την οικογένεια. Η θεραπεία με στεροειδή δεν πρέπει ποτέ να διακόπτεται απότομα.

Φαρμακευτική αντιμετώπιση με στεροειδή και πιθανές παρενέργειες

Όταν κάποιο παιδί βρίσκεται σε μακροχρόνια θεραπεία, πολύ σημαντική είναι η προσεκτική αντιμετώπιση των παρενεργειών που είναι συνδεδεμένες με τα στεροειδή. Παρόλο που τα στεροειδή αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της φαρμακευτικής θεραπείας σε αγόρια με DMD, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απερίσκεπτα από τον οικογενειακό γιατρό και τη θεραπεία θα πρέπει να αναλαμβάνει μόνο γιατρός που διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία.

Information based on consensus statement (published in January 2010)