Справяне със стероидното лечение

  • Препоръчва се намаление на дозата с 1/4 до 1/3, ако се проявяват непоносими или трудни за справяне странични ефекти, с преоценка по телефона или на клиничен преглед след 1 месец за отчитане контролирането на страничните ефекти.
  • Ако ежедневният прием води до неконтролируеми и/или непоносими странични ефекти, които не отзвучават при намаление на дозата, тогава е подходящо да се премине на алтернативен режим. 
  • Стероидната терапия не трябва да бъде прекъсвана дори и ако страничните ефекти НЕ са контролируеми и/или поносими докато не се извърши поне едно снижаване на дозата или преминаване на алтернативен режим. Тази препоръка важи за индивиди, които ходят и за такива, които не ходят.
  • Ако нагласянето на стероидната доза и/или схема се окажат неефективни за справяне със или непоносимост към страничните ефекти, тогава е необходимо да се спре стероидната терапия. Тези решения трябва да се взимат индивидуално в партньорство с детето и семейството. Стероидите никога не трябва да се спират внезапно.

Лечение със стероиди и странични ефекти

Много е важно внимателното справяне със стероидно-обусловените странични ефекти след като при момчето е започната продължителна стероидна терапия. Въпреки, че стероидната терапия в момента е важно лечение за ДМД, тя не трябва да се започва случайно от доктора или семейството и трябва да се провежда само от лекари с подходяща компетентност.

Information based on consensus statement (published in January 2010)