Steroid kullanımının düzenlenmesi

  • Eğer tolere edilemeyen veya tedavi edilemeyen yan etkiler olursa yaklaşık 1/4 ile 1/3 doz azaltılması önerilir, yan etkileri değerlendirmek için bir ay içinde telefonla veya doktorun kontrolü ile yeniden değerlendirme yapılır.
  • Eğer günlük doz takvimi doz azaltılmışken tolere / tedavi edilemeyen yan etkilerle sonuçlanmışsa sonra alternatif rejime(farklı uygulama şekline) değiştirmek uygundur.
  • Steroid tedavisi en az bir doz azaltılması ve alternatif rejime değişime kadar tolere / tedavi edilemiyorsa terk edilmemelidir. Bu öneriler hem yürüyebilen, hemde yürüyemeyen bireyler için verilir.
  • Eğer steroid dozu ve / veya takvim ayarlamasıyla yan etkilerin tolere / tedavi edilebilirliğinde etkisiz olunduğu kanıtlanırsa steroid tedavisine devam etmemek gereklidir. Bu durumda çocuk ve aile ortak karar vermelidir. Steroidler aniden bırakılmamalıdır.

Steroid tedavisi ve yan etkileri

Çocuk uzun süreli steroid tedavisine başlayınca steroid kaynaklı yan etkilerin dikkatli tedavisi çok önemlidir. Steroid tedavisi DMD için tıbbi tedavide temel bir yaklaşımdır bu nedenle gelişigüzel bir doktor veya aile tarafından başlatılmamalıdır, sadece uygun uzmanlığı olan doktor tarafından başlatılmalıdır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)