Kemik sağlığının düzenlenmesi

Kemik sağlığı DMD’ nin hem yürüme, hem de yürüyememe dönemlerinde önemlidir. DMD’ li çocuklar özellikle

steroid alıyorlarsa tüm yaşlarda zayıf kemiklere sahiptirler. Kemik mineral yoğunlukları düşüktür ve genel nüfusa göre kırık riskleri fazladır.

Zayıf kemik sağlığının altında yatan faktörler:

  • Hareketlilikte aazalma
  • Kas zayıflığı
  • Steroid tedavisi

Olası yaklaşımlar:

  • Vitamin D- çocuklarda ciddi bir eksiklik söz konusu olduğunda takviyesi düşünülebilir.
  • Kalsiyum- diyetle alımı en iyi yöntemdir. Ancak diyetisyen tavsiyesiyle yapılan diyet yeterli değilse ilavesi düşünülebilir.
  • Bifosfonatlar- bifosfonat 4 omurga kırıklarında tavsiye edilir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)