Лечение на проблеми с костната плътност

Доброто състояние на костната плътност е важно и в периода на ходене и кагота се загуби способността за ходене при ДМД. Момчетата с ДМД във всички възрасти имат слаби кости, особено ако приемат стероиди. Те имат по-ниска костна плътност и имат повишен риск от фрактури (счупване на костите) в сравнени с общата популация.

Предразполагащи фактори за лошо състояние на костите са:

  • Намалена подвижност
  • Мускулна слабост
  • Стероидна терапия

Възможно лечение:

  • Витамин Д – необходимо е, ако има истински дефицит, добавянето му трюбва да влезе в съображение при деца.
  • Калций- най-добре е да се приема чрез храната, но трябва да се прецени добавянето му , ако храненето е неадекватно със съвет от диетолог.
  • Бисфосфонати- препоръчват се интравенозно при фрактури на прешлени.

Information based on consensus statement (published in January 2010)