Η υγεία των οστών

Η υγεία των οστών είναι σημαντική στο περιπατητικό αλλά και στο μη περιπατητικό στάδιο της νόσου. Τα αγόρια με DMD παρουσιάζουν αδύναμα οστά ανεξαρτήτως ηλικίας και ειδικά όταν βρίσκονται σε θεραπευτική αγωγή με στεροειδή. Σε σύγκριση με τον ευρύ πληθυσμό έχουν μικρότερη οστική πυκνότητα και αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα.

Παράγοντες για την κακή υγεία των οστών είναι

  • Η μειωμένη κινητικότητα
  • Η σωματική αδυναμία
  • Η θεραπεία με στεροειδή

Πιθανές Παρεμβάσεις

  • Βιταμίνη D – χρειάζεται εάν υπάρχει αληθινή ανεπάρκεια, για τα παιδιά συμπληρώματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
  • Ασβέστιο – η πρόσληψη είναι προτιμότερη μέσω της διατροφής, αλλά σε περίπτωση που αυτή δεν είναι αρκετή, πρέπει να λαμβάνονται συμπληρώματα έπειτα από συμβουλή διαιτολόγου.
  • Διφωσφονικά οξέα – Τα ενδοφλέβια (IV) διφωσφονικά οξέα συνίστανται όταν υπάρχουν σπονδυλικά κατάγματα.

Information based on consensus statement (published in January 2010)