Θεραπεία

  • Η χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ΜΕΑ) πρέπει να θεωρηθεί ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Άλλα φάρμακα, όπως οι β-αναστολείς και τα διουρητικά είναι επίσης κατάλληλα και η χρήση τους θα πρέπει να ακολουθεί τις δημοσιευμένες οδηγίες για τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας. Μέχρι σήμερα υπάρχουν λίγα δεδομένα από κλινικές δοκιμές τα οποία υποστηρίζουν την προληπτική θεραπεία της καρδιομυοπάθειας με αναστολείς του ΜΕΑ, πριν από οποιοδήποτε σημάδι ανώμαλης λειτουργίας. Περαιτέρω μελέτες αναμένεται να επιτρέψουν συγκεκριμένες συστάσεις στον τομέα αυτό.
  • Aνωμαλίες του καρδιακού ρυθμού πρέπει να διερευνώνται και να αντιμετωπίζονται άμεσα. Ένας γρήγορος καρδιακός ρυθμός χαρακτηρίζεται συνήθως ως ένα αβλαβές χαρακτηριστικό της DMD, αλλά μπορεί επίσης να συνδέεται με καρδιακά προβλήματα. Εάν αυτό εξελιχθεί σε ένα νέο μόνιμο εύρημα τότε θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.
  • Τα άτομα τα οποία υποβάλλονται σε θεραπεία με στεροειδή χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στο καρδιαγγειακό σύστημα και χρειάζονται ιδίως παρακολούθηση για πιθανή υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση). Πιθανό είναι να χρειασθεί προσαρμογή της δόσης στεροειδών ή και να προστεθεί περαιτέρω θεραπεία (βλέπε εδώ).

Information based on consensus statement (published in January 2010)