Παρεμβάσεις (απαιτεί ειδικές γνώσεις)

  • Οι παρεμβάσεις εξαρτώνται από το στάδιο της νόσου. Πρώτα απ’ όλα, μπορεί να είναι χρήσιμo για τη βελτίωση του αερισμού των πνευμόνων να χρησιμοποιηθούν βαθιές εισπνοές. Καθώς η DMD προοδεύει, ο βήχας θα γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με διάφορους τρόπους, όπως με τεχνικές/χειρισμούς υποβοηθούμενου βήχα. Στο πέρασμα του χρόνου, καθώς θα εμφανίζονται τα συμπτώματα που αναφέρονται στην ενότητα “παρακολούθηση”, θα χρειαστεί αρχικά αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ύπνου και σε δεύτερο στάδιο επίσης κατά τη διάρκεια της ημέρας (μη επεμβατική νυχτερινή/ημερήσια αναπνευστική υποστήριξη). Η αναπνευστική υποστήριξη μέσω μη επεμβατικών μεθόδων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τη διατήρηση της υγείας. Η υποστήριξη της αναπνοής μπορεί επίσης να γίνει χειρουργικά μέσω τοποθετημένου σωλήνα στο λαιμό (τραχειοστομία) αναλόγως με τις τοπικές μεθόδους (αυτό είναι γνωστό ως επεμβατική αναπνευστική υποστήριξη). Όλες αυτές οι παρεμβάσεις βοηθούν στη διατήρηση της υγείας και την αποφυγή ασθενειών.
  • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στο αναπνευστικό σύστημα κοντά στη χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθεί κάποια προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση (βλέπε την ενότητα “Σχετικά με αναπνευστικό”). 

Information based on consensus statement (published in January 2010)