Καρδιακή λειτουργία

Προσπαθήστε να σημειώνετε ποιά ήταν τα αποτελέσματα των τελευταίων καρδιολογικών εξετάσεων (π.χ. κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας, LVEF) και ενδεχομένως ποιά είναι η φαρμακευτική αγωγή του γιού σας καθώς και ποιός είναι ο καρδιολόγος που τον παρακολουθεί. Αυτό θα βοηθήσει τους γιατρούς έκτακτης ανάγκης να αποφασίσουν εάν είναι πιθανό τα προβλήματα που βλέπουν να οφείλονται σε κάποιο πρόβλημα της καρδιάς.

Σημαντικό είναι να γνωρίζετε πως υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης προβλημάτων του καρδιακού ρυθμού και του μυοκαρδίου.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την αναισθησία (βλέπε εδώ) πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη εάν κάποια χειρουργική επέμβαση ή καταστολή είναι αναγκαία.

Information based on consensus statement (published in January 2010)