Προσυμπτωματικό στάδιο

Το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών με μυïκή δυστροφία δεν διαγιγνώσκονται κατά το προσυμπτωματικό στάδιο εκτός και αν υπάρχει σχετικό ιστορικό στην οικογένεια. Στο στάδιο αυτό, τα βασικά συμπτώματα είναι η καθυστέρηση της βάδισης και της ομιλίας αλλά συνήθως αυτά είναι ανεπαίσθητα και πολύ συχνά περνούν απαρατήρητα.

Information based on consensus statement (published in January 2010)