Σημαντικό - προσοχή

  • Στα προχωρημένα στάδια της DMD η παροχή βοηθητικού οξυγόνου θα πρέπει να γίνεται με προσοχή.
  • Παρόλο που η χρήση οξυγονοθεραπείας μπορεί να βελτιώσει τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου, η χρήση της θα συγκαλύψει το βασικό αίτιο, όπως μια κατάρρευση του πνεύμονα ή φτωχή αναπνοή.
  • Η θεραπεία με οξυγόνο μπορεί να μειώσει το κίνητρο για αναπνοή και να οδηγήσει σε κατακράτηση του διοξειδίου του άνθρακα.
  • Είναι πιθανό να χρειαστεί χρήση υποβοηθούμενου βήχα και μη επεμβατικής αναπνευστικής υποστήριξης. Η χρήση οξυγονοθεραπείας δεν συνίσταται εναλλακτικά στα παραπάνω καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνη.
  • Εάν δοθεί οξυγόνο, όπως μπορεί κάποιες φορές να χρειάζεται, τότε απαιτείται προσεκτική παρακολούθηση των αερίων στο αίμα και/ή εάν χρειαστεί, την ίδια στιγμή να δοθεί αναπνευστική βοήθεια.

Information based on consensus statement (published in January 2010)