Χειρουργική αντιμετώπιση

Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που σχετίζονται με τη νόσο DMD (π.χ. βιοψία μυός, χειρουργική επέμβαση για αντιμετώπιση συγκάμψεων, χειρουργική επέμβαση της σπονδυλικής στήλης ή γαστροστομία) και άλλες που δε σχετίζονται (π.χ. οξεία χειρουργικά γεγονότα), όπου μπορεί να απαιτηθεί γενική αναισθησία. Υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τη νόσο και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για μια ασφαλή χειρουργική επέμβαση.

Η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομείο όπου το προσωπικό που θα εμπλακεί στο χειρουργείο αλλά και στη μετέπειτα φροντίδα είναι εξοικειωμένο με τη μυϊκή δυστροφία Duchenne και πρόθυμο να συνεργαστεί ώστε όλα να διεξαχθούν ομαλά. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, θα πρέπει να δοθεί φαρμακευτική κάλυψη (“stress dose”) για τα άτομα αυτά που λαμβάνουν θεραπεία με στεροειδή στο σπίτι.

Information based on consensus statement (published in January 2010)