Ώριμο περιπατητικό στάδιο

Στο ώριμο περιπατητικό στάδιο η βάδιση γίνεται σταδιακά όλο και πιο δύσκολη ενώ επίσης υπάρχει δυσκολία κατά την ανάβαση σκάλας όπως και στο να σηκωθεί το παιδί από το πάτωμα.

Μάθηση και συμπεριφορά

Χρειάζεται να συνεχιστεί η υποστήριξη που παρέχεται από ειδικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και μάθησης. Πιο εξειδικευμένη βοήθεια μπορεί βέβαια να είναι αναγκαία σε αυτό το στάδιο ώστε να εξευρεθούν στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία που υπάρχει στη βάδιση (βλέπε Ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση).

Φυσικοθεραπεία

Η αποκατάσταση συνεχίζει να επικεντρώνεται στο εύρος κίνησης και την ανεξαρτησία του παιδιού (βλέπε Αποκατάσταση). Εάν οι συγκάμψεις των αρθρώσεων στέκονται εμπόδιο στη φυσιοθεραπευτική παρέμβαση τότε είναι αναγκαία η αξιολόγηση από εξειδικευμένο ορθοπεδικό ιατρό. Σημαντικό επίσης είναι να επιβεβαιώσουμε πως το αμαξίδιο παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη για μέγιστη ανεξαρτησία και άνεση.

Στεροειδή

Η συνέχεια της θεραπείας με στεροειδή είναι σημαντική σε αυτό το στάδιο δίνοντας πάντα ιδιαίτερη προσοχή στη δοσολογία (βλέπε Νευρομυϊκή αντιμετώπιση) καθώς και στην παρουσία πιθανών παρενεργειών. Ο έλεγχος βάρους συνεχίζεται, με ιδιαίτερη προσοχή στην τάση για αύξηση του βάρους (βλέπε Αντιμετώπιση γαστρεντερικών προβλημάτων).

Καρδιά και αναπνευστικοί μύες

Ο κίνδυνος για εμφάνιση προβλημάτων σε αυτούς τους δύο τομείς παραμένει χαμηλός (βλέπε Αναπνευστική αντιμετώπιση και Καρδιολογική αντιμετώπιση), παρόλα αυτά είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση της καρδιάς και των αναπνευστικών μυών. Πρέπει να πραγματοποιούνται ετησίως ηχοκαρδιογράφημα αλλά και άλλες εξετάσεις ξεκινώντας από την ηλικία των 10 χρόνων. Ανάλογα με το αν παρατηρούνται αλλαγές στο καρδιογράφημα ή όχι, ο γιατρός θα σας συστήσει και κατάλληλες παρεμβάσεις.

Information based on consensus statement (published in January 2010)