Δοσολογία για τη θεραπεία με στεροειδή

Η συνιστώμενη αρχική δόση της πρεδνιζόνης είναι 0.75 mg/kg/ημέρα και αυτή του deflazacort είναι 0.9 mg/kg/ημέρα, χορηγούμενα το πρωί. Ορισμένα παιδιά παρουσιάζουν μικρής διάρκειας παρενέργειες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά (υπερκινητικότητα, αλλαγές διάθεσης) για ορισμένες ώρες μετά τη χορήγηση του φαρμάκου. Σε αυτά τα παιδιά η χορήγηση του φαρμάκου κατά τις απογευματινές ώρες μπορεί να κατευνάσει κάποια από αυτά τα συμπτώματα.

Για τα περιπατητικά παιδιά η δόση αυξάνεται όσο το παιδί μεγαλώνει και μέχρι να φτάσει περίπου τα 40 κιλά. Η μέγιστη δόση πρεδνιζόνης είναι περίπου 30 mg/ημέρα ενώ αυτή του deflazacort στα 36 mg/ημέρα.

Οι μη περιπατητικοί έφηβοι οι οποίοι είναι σε χρόνια θεραπεία με στεροειδή ζυγίζουν συνήθως πάνω από 40 κιλά και η δόση πρεδνιζόνης ανά κιλό συχνά επιτρέπεται να μειωθεί στα 0.3 με 0.6 mg/kg/ημέρα. Παρόλο που η δόση αυτή είναι λιγότερη από τη μέγιστη δόση των 30 mg, εμφανίζει σημαντικό όφελος.

Η έναρξη ημερήσιας χρήσης στεροειδών μέχρι στιγμής προτιμάται από τους ειδικούς. Δεδομένα από συνεχιζόμενες και μελλοντικές μελέτες μπορεί να αλλάξουν αυτή τη σύσταση.

H απόφαση για τη διατήρηση της δόσης των στεροειδών εξαρτάται από την ισορροπία που υπάρχει ανάμεσα στην ανάπτυξη, το πόσο καλά αντιδρά ο οργανισμός στα στεροειδή και τις πιθανές παρενέργειες. Αυτή η απόφαση πρέπει να επανεξετάζεται σε κάθε επίσκεψη στη κλινική και βασίζεται στα αποτελέσματα εξετάσεων, στο αν υπάρχουν παρενέργειες καθώς και στο αν αυτές μπορούν ή όχι να αντιμετωπιστούν.

Για εκείνα τα παιδιά που βρίσκονται σε σχετικά χαμηλή δοσολογία στεροειδών (λιγότερη από την αρχική δοσολογία ανά κιλό) και έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία όσον αφορά στη λειτουργικότητά τους, είναι αναγκαίο να διερευνηθεί η προσαρμογή της δοσολογίας, με στόχο τη "διάσωση” της λειτουργικότητας. Η δοσολογία στεροειδών αυξάνεται και το παιδί επαναξιολογείται για τα πιθανά οφέλη μετά από περίπου δύο με τρείς μήνες.

Αναφορικά με την έναρξη στεροειδών στα μη περιπατητικά παιδιά δεν υπάρχει κάποια γενική συναίνεση σχετικά με την πιθανή βέλτιστη δοσολογία. Επίσης δεν είναι γνωστό το πόσο τα στεροειδή είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της σκολίωσης ή στη σταθεροποίηση της καρδιακής και αναπνευστικής λειτουργίας. Αυτό είναι ένα θέμα που χρήζει περαιτέρω έρευνας.

Information based on consensus statement (published in January 2010)