Σχετικά με το αναπνευστικό

  • Ακόμα και αν κάποιος με DMD έχει ήδη προβλήματα με τους μύες της αναπνοής, υπάρχουν ορισμένα μέτρα που μπορούν να κάνουν τη διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης πιο ασφαλή, αν και ο κίνδυνος θα εξακολουθεί να είναι αυξημένος. Η προεγχειρητική αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας είναι πολύ σημαντικό να πραγματοποιείται σε κάποιο κέντρο εξοικειωμένο με τη νόσο DMD. Επίσης μπορεί να χρειαστεί προεγχειρητική εκπαίδευση στη χρήση μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού και υποβοηθούμενου βήχα, καθώς και εξειδικευμένες παρεμβάσεις.
  • Οι φυσικοθεραπευτές θα πρέπει πάντοτε να παρεμβαίνουν στα άτομα με μυϊκή δυστροφία Duchenne τα οποία πραγματοποίησαν κάποια χειρουργική επέμβαση.
  • Ο σχεδιασμός, η προληπτική αξιολόγηση και η αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων είναι το κλειδί για την ασφαλή χειρουργική επέμβαση στα άτομα με DMD.

Information based on consensus statement (published in January 2010)