Συντομεύσεις

ΜΕΑ

αναστολείς του Μετατρεπτικού Ενζύμου της Αγγειοτενσίνης (οι αναστολείς ΜΕΑ που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των καρδιακών προβλημάτων και της υψηλής αρτηριακής πίεσης)

ΔΕΠΥ

διαταραχή ελλειματικής προσοχής-υπερκινητικότητας

ΔΚΖ

δραστηριότητες καθημερινής ζωής

AFOs

κνημοποδικοί νάρθηκες (νάρθηκες οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την πρόληψη μυϊκών βραχύνσεων στις κνημοποδικές αρθρώσεις)

ALT

αμινοτρανσφεράση της Αλανίνης

AST

ασπαρτική Αμινοτρανσφεράση

BP

αρτηριακή πίεση αίματος

CDC

Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ο μεγαλύτερος φορέας υγείας στις ΗΠΑ)

CK

κρεατοκινάση (ένζυμο το οποίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στη μυïκή δυστροφία Duchenne και σε άλλες δυστροφινοπάθειες)

DEXA

μέτρηση της οστικής μάζας με απορροφησιομετρία διπλοενεργειακών φωτονίων (μια εξέταση η οποία ελέγχει το πόσο γερά είναι τα κόκαλα) – επίσης αναφέρεται σαν DXA

DMD

Μυïκή Δυστροφία Duchenne

ΗΚΓ

ηλεκτροκαρδιογράφημα (η κύρια εξέταση για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού)

FVC

αναγκαστική ζωτική χωρητικότητα (ο ανώτατος όγκος αέρα που μπορεί να αποβάλει ένα άτομο μετά από μια μέγιστη εισπνοή, μετρημένο σε λίτρα)

GC

γλυκοκορτικοειδή

IV

ενδοφλέβια (μέσω της φλέβας)

KAFOs

μηροκνημοποδικοί νάρθηκες (μακριοί νάρθηκες που χρησιμοποιούνται κατά την περίοδο που η βάδιση αρχίζει να γίνεται δύσκολη και σε μετέπειτα στάδιο για την παράταση αυτής)

kg

κιλό

L

λίτρο

LVEF (ΚΕΑΚ)

κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας (μία από τις βασικές εξετάσεις της καρδιακής λειτουργίας)

mg

χιλλιόγραμμο

nmol

νανομόρια

ΜΣΑΦ

μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (αναλγητικά με πιο συνηθισμένα την ιβουπροφένη, τη ναπροξένη και το diclofenac)

ΙΨΔ

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

ΑΤ

αχίλλειος τένοντας

TB

φυματίωση

VOCA

βοηθήματα φωνητικής επικοινωνίας

Information based on consensus statement (published in January 2010)