Αντιμετώπιση καταγμάτων των μακριών οστών

  • Ένα κάταγμα στο πόδι μπορεί να αποτελέσει την αιτία για την παύση της ανεξάρτητης βάδισης. Για αυτό το λόγο η χειρουργική παρέμβαση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να περπατήσουν το γρηγορότερο δυνατό. Σε περίπτωση κατάγματος φροντίστε να ενημερώσετε σχετικά τον φυσικοθεραπευτή σας.
  • Εάν ένα παιδί που βρίσκεται στο περιπατητικό στάδιο υποστεί κάταγμα στο πόδι, τότε είναι απαραίτητη η τοποθέτηση εσωτερικής οστεοσύνθεσης (εγχείρηση για συντομότερη σταθεροποίηση του κατάγματος) ώστε να περπατήσει όσο το δυνατόν συντομότερα και να μη χάσει την ικανότητα για βάδιση.
  • Στα παιδιά που έχουν ήδη χάσει την ικανότητα για βάδιση το κάταγμα μπορεί να αντιμετωπισθεί με ακινητοποίηση ή εφαρμογή νάρθηκα με σωστή πάντα λειτουργική τοποθέτηση του κάτω άκρου, ώστε να αποφευχθούν πιθανές μυïκές παραμορφώσεις.

Information based on consensus statement (published in January 2010)