Πρόληψη των προβλημάτων

  • Η ανοσοποίηση με το εμβόλιο της πνευμονίας ενδείκνυται για άτομα ηλικίας δύο ετών και άνω και ίσως χρειαστεί να επαναληφθεί σύμφωνα με την τοπική πολιτική. Ετήσιος εμβολιασμός συνίσταται με το εμβόλιο της γρίπης. Και τα δύο εμβόλια μπορούν να δοθούν σε άτομα που βρίσκονται σε θεραπεία με στεροειδή, παρόλα αυτά η αντίδραση του ανοσοποιητικού τους συστήματος μπορεί να είναι μειωμένη. Ενημερωμένες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ενδείξεις εμβολιασμού, αντενδείξεις και σχετικά χρονοδιαγράμματα μπορούν να ληφθούν από διάφορους εθνικούς φορείς- βλέπε «πληροφορίες» στο τέλος αυτής της εγκυκλίου. Είναι σημαντικό να παραμένετε ενημερωμένοι για τις πολιτικές εμβολιασμού, δεδομένου ότι μπορούν να αλλάζουν συχνά ανάλογα με τις νέες απειλές, όπως η εμφάνιση του ιού της γρίπης H1N1 το 2009.
  • Σε περίπτωση αναπνευστικής λοίμωξης, εκτός από τις τεχνικές παροχέτευσης και αναπαραγωγής βήχα, η λήψη αντιβιοτικών θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Information based on consensus statement (published in January 2010)