Ortopedik düzenleme

Kemik ve eklem problemlerinde yardımcı

Kortikosteroidlerle tedavi edilmeyen DMD' li bireylerin %90' ında ilerleyici skolyoz gelişme riski vardır (omurganın gün geçtikçe kötüleşen bir yana eğilmesi durumu). Günlük steroid tedavisinin skolyoz riskini azalttığı veya en azından başlangıcını geciktirdiği gösterilmiştir. Skolyoz riskinin önleyici tedavisi şunları içermelidir:

Information based on consensus statement (published in January 2010)