Müdahaleler (özel uzmanlık gerektirir)

  • Müdahaleler hastalığın evresine göre değişiklik gösterir.
  • Öncelikle derin solunum yoluyla akciğere giren hava miktarını arttırmak yardımcı olabilir (akciğer inflasyon teknikleri). DMD ilerledikçe, öksürmenin etkinliği azalacaktır ve elle ve yardımlı öksürme teknikleri bunun gelişmesine yardımcı olabilir. Gözlem bölümünde listelenen belirtilerdeki gibi zamanla bu desteğe, başlangıçta geceleri nefes almak için, daha sonra gün içerisinde nefes almak için ihtiyaç hissedilecektir (geceleri noninvasiv/ gündüzleri gündüz solunum desteği). Non-invasiv ventilasyon kullanımı ile solunum desteği sağlığı korumanın çok önemli bir yoludur. Boyuna cerrahi müdahaleyle yerleştirilen bir tüp yoluyla solunum devam ettirilebilir (trakeostomi tüpü: invasiv solunum desteği olarak bilinir). Tüm bu müdahaleler akut rahatsızlıklardan korunmaya ve insan sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Planlanmış cerrahinin zamanı yaklaştığında solunuma özellikle dikkat edilmelidir (cerrahi için solunuma ilişkin fikirlere dair bu bölüme bkz.).

Information based on consensus statement (published in January 2010)