Solunum ile ilgili hatırlatmalar

  • Eğer DMD hastasının solunum kasları ile ilgili problemleri varsa, hala yüksek risk taşıdığı için, bazı değerlendirmeler cerrahinin güvenli olmasını sağlayabilir. DMD ile ilgili bilgi sahibi bir merkezde solunum fonksiyonlarının cerrahi öncesi değerlendirilmesi önemlidir. Noninvaziv solunum cihazının kullanıldığı ve yardımla öksürmenin sağlandığı durumlarda cerrahi öncesi değerlendirme ve özel yaklaşımlara ihtiyaç duyulabilir.
  • DMD’li hastaların cerrahi durumlarında her zaman fizyoterapistlerden yardım alınmalıdır.
  • Planlama, risklerin önceden değerlendirmesi ve tedavisi, DMD’de güvenli bir cerrahi için anahtar oluşturmaktadır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)