Ağrı Tedavisi

DMD’ li çocuklara ve genç erkeklerde ağrının bir problem olup olmadığının sorulması önemlidir. Böylece bu sorun ele alınabilir ve uygun bir şekilde tedavi edilebilir. Ne yazık ki DMD’ de ağrı ile ilgili bilinenler çok azdır. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Eğer oğlunuzun ağrısı varsa, doktorunuzla konuşmalı ve bunun bir

problem olduğunu anlatmalısınız.

  • Etkili ağrı tedavisi için, ağrının neden olduğunu belirlemek önemlidir böylece doktorlar uygun yaklaşımları sağlayabilir.
  • Çoğu ağrı duruş bozuklukları ve rahatsızlıkların sonucu olduğundan, tedavi yaklaşımları standart ilaç
  • tedavisi yaklaşımları (örn. kas gevşeticiler, anti-inflamatuar ilaçlar) ile birlikte, uygun ve kişiselleştirilmiş ortezleri, oturma düzeneklerini, yatakları ve hareketleri içermelidir. Diğer ilaçlarla (örn. steroidler ve nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar -NSAIDS-) etkileşimler ve ilişkili yan etkiler, özellikle kalp ve solunum fonksiyonlarını etkileyebilecek olanlar değerlendirilmelidir.
  • Nadiren diğer yollarla tedavi edilemeyen ağrılar ortopedik yaklaşımları gerektirebilir ancak bu ağrı ameliyata cevap olarak ta ortaya çıkmış olabilir. Sırt ağrısı gibi özellikle streoid kullananlarda olan ağrılar, doktorun bifosfonat tedavisine iyi cevap veren omurga kırıklarını dikkatlice incelemesi gerektiği anlamına gelir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)