Kalp ile ilgili dikkate alınması gereken konular

  • Genel anesteziden önce bir ekokardiyogram ve elektrokardiyogram yapılmalıdır. Eğer kalple ilgili incelemeler 1 yıldan daha uzun süre önce yapıldıysa yada son 7-12 ay içerisinde anormal bir ekokardiyogram varsa anestezi uygulanmadan önce bu değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir.
  • Daha önce anormal bir sonuç alındıysa lokal anesteziden önce de ekokardiyogram yapılmalıdır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)