Psikososyal tedavi

Davranış ve öğrenmeye yardım

DMD’li bireylerde davranış ve öğrenme problemleri gibi psikososyal zorlukların riski daha fazladır ve tıbbi bakım pikososyal iyileşme desteği olmadan tamamlanamaz. Başkalarıyla vakit geçirme, sosyal durumları yargılama, bakış açıları gibi belli becerilerdeki zorluklara bağlı olarak, sosyal fonksiyonlardaki güçlükler DMD hastalığının sonuçları ( fiziksel limitasyonlar gibi) sosyal erişimin azalması ve sosyal geri kalma ile sonuçlanabilir. Birçok ebeveyn için, çocuğun psikososyal problemlerinden ve bu problemlerin hemen tanımlanamaması ve tam olarak tedavi edilememesinden kaynaklanan stres, özellikle hastalığın fiziksel özelliklerde meydana getirdiği değişikliklerin yarattığı stresleri daha büyük hale getirir.

Önemli hatırlatmalar

 1. Oğlunuzun ve sizin psikososyal sağlığnız önemlidir.
 2. Oğlunuzun psikososyal güçlüklere sahip olması yüksek olasılıktır..
 3. Siz ve aileniz depresyon gibi bazı problemlerde risk altındasınız.
 4. Psikososyal problemlerle başa çıkmada en iyi yol erkenden tanımlanıp tedavinin başlatılmasıdır.
 5. Okulda devam eden güçlükler olabildiği gibi doğru dil kullanımı bir sorun olabilir.Bu davranış genellikle DMD de görülür ve uygun değerlendirmeyi takiben yardımcı olunabilir.
 6. Öğrenme problemleri DMD’li çocuklarda ilerleyici değildir ve çoğu çocuk iyi bir yardım aldığında bu sorunu çözebilir.

Eğer çocuğunuzun durumu ile ilgili endişeleri olduğunu düşünüyorsanız, açık olmak ve sorularına cevap vermeye istekli olmak ilerdeki problemleri de engelleyecek bir yol olabilir. DMD’li çocuklar genelde kendi durumlarıyla ilgili ailelerin sandığından daha fazla şeyin farkında olurlar. Soruları açık olarak cevaplamak çok önemlidir, fakat cevaplarınız yaşına uygun olsun ve sadece sorduğu soruyu cevaplayın. Bu çok zor olabilir, ancak klinikteki personel ve aile destek grupları diğer ailelerde bu sorunların nasıl aşıldığı ile ilgili size yardım ve rehberlikte bulunabilir.

DMD’ li çocukların hepsinin psikososyal zorlukları yoktur ancak aileler şunları dikkatlice gözlemelidir;

 • Dil gelişiminde, anlamada ve kısa süreli hafızada zayıflık,
 • Öğrenme problemleri,
 • Arkadaş edinmede ve sosyal ilişkilerde zorlanma ( örn, sosyal olgunlaşmama, zayıf sosyal becerileri, çekingenlik veya yaşıtlarından izole olma durumu,
 • Anksiyete/ üzüntü,
 • Sık münakaşa ve öfke nöbetleri,
 • Otizm benzeri spektrum bozuklukları, dikkat eksikliği/hiperaktivite(ADHD) bozuklukları, obsesif-kompulsif (OCD)bozuklukları içeren nörodavranışsal ve nörogelişimsel hastalıkların riskinde artış olabilir.
 • Problemler emosyonel bozukluk ve depresyonla karışabilir. Anksiyete de bir sorun olabilir ve mental uyum ve adaptasyondaki bozukluklar sebebiyle durum daha da kötüleşebilir.
 • Bu, muhalefet/tartışmacı bir karakter ve sinirlilik problemleriyle sonuçlanabilir.
 • Ek olarak, DMD’li çocukların ailelerindeki artan oranda görülen depresyon, tüm ailenin değerlendirilmesi ve desteklenmesi konusundaki ihtiyacı vurgulamaktadır.

Psikososyal düzenleme problemlerin önlenmesi ve erken yaklaşımlar için çok önemlidir ve bu tedavinin potansiyel sonuçlarını en üst seviyeye getirir. Genel olarak, psikososyal problemler genel popülasyonda kullanılana benzer etkili ve kanıta dayalı uygulamalarla tedavi edilmelidir. Eğer bu alanda bir problem olduğunu düşünüyorsanız, yardım almanız önemlidir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)