Problemlerin önlenmesi

  • Pnömoni aşısı 2 yaş ve üstü kişilere uygulanabilir ve duruma göre tekrarlanabilir. Yıllık olarak grip aşısı uygulanabilir. Bu bireylerde aşıya karşı bağışıklık cevabı azalsa da, her iki aşı da steroid tedavisi ile birlikte uygulanabilir. Güncel olarak aşı endikasyonları, kontraendikasyonları ve programları ile ilgili detaylı bilgiler çeşitli ulusal kaynaklardan elde edilebilir- bu dökümanın sonundaki kaynaklar bölümüne bakınız. 2009’ da ortaya çıkan H1N1 virüsü gibi, yeni tedavilere göre düzenli olarak değişiklik gösteren aşı planlarının ve uygulama yöntemlerinin güncel olarak takip edilmesi önemlidir.
  • Eğer göğüs enfeksiyonu ortaya çıkarsa manuel ve mekanik yardımlı öksürüğe ek olarak antibiyotik uygulaması da düşünülebilir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)