Psikoterapi ve ilaç yaklaşımları

Bu alanda, hastaların karmaşa ve kötü ruh haliyle baş etmeleri için, bireysel veya aile terapileri ve davranışsal yaklaşımlar yoluyla hizmet verilmektedir. Davranış analizi ile otizm ile ilgili belirli davranışlar konusunda yardımcı olabilir.

Bazı çocuklar ve yetişkinler, emosyonel ve davranışsal problemlerle baş etmede ilaç kullanımından yarar görürler. Bu ilaçlar, alanında uzman bir hekim tarafından depresyon, agresyon, OCD(obsesif konvülsif bozukluk) veya ADHD(dikkat eksikliği) tanısı alan hastalar için bir uzman gözetiminde kullanılabilir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)