Farklı steroid kullanım şekilleri

DMD tedavisinde potansiyel karışıklık yaratan önemli bir konu farklı doktorların ve farklı kliniklerin değişik streoid kullanım şekillerini önermesidir. Bunun anlamı farklı kullanım şekilleri hakkında bilgi bulunabileceğidir. Bu rehber sterodin yan etkilerini dikkate alarak etkili ve güvenli steroid kullanımı için açık bir yol göstermeye çalışmaktadır. Etkili ve güvenli steroid kullanımı için fonksiyonun ve yan etkilerin düzenli değerlendirilmesi gerekir (buraya bkz.).

Prednisone (prednisolone) ve deflazacort DMD’de temel olarak kullanılan iki tip steroiddir. Bunların benzer çalıştığına inanılır. Biri diğerinden daha iyi değildir. Bu ilaçlar için planlanmış çalışmalar önemlidir ve gelecekte etkilerini daha iyi anlamamız için bize yardım edecektir.

Hangi steroidin kullanılacağının seçimi ülkede ulaşılabilirliğine, aileye maliyetine, ilacın kullanım şekline ve algılanan yan etkilerine bağlıdır. Prednisone’un ucuz olma avantajı vardır ve hem tablet hem de sıvı olarak alınabilir. Deflazacort bazen prednisone’a tercih edilebilir, çünkü kilo alımı riski düşüktür.

Information based on consensus statement (published in January 2010)