Karşılaşabileceğiniz terimler

A

Aetyoloji (Etyoloji): neden

Anterior spinal füzyon: skolyozun önden yaklaşımla tedavi edilmesi

Aspirasyon pnömonisi: hatalı yutma nedeniyle mide içeriğinin akciğerlere kaçması sonucu bakteri yada irritasyonun yol açtığı zatüre

Atelektazi: akciğerlerin tam olarak havalanmadığı durum

B

Baseline (sınır, temel dayanak): başka testlerle karşılaştırma için temel nokta

BiPAP: iki yönlü pozitif hava basıncı. Akciğerlerin havalanmasını sağlamak için yapılır.

Body Mass İndeks (Beden Kütle İndeksi): Kg olarak ağırlığın metre cinsinden boyun karesine bölünmesi formülü ile bulunan boy ve kilo arasındaki ilişki

D

Depolarising muscle relaxants (Depolarize eden kas gevşeticileri): depolarizasyon ile kas reseptörleri üzerinde bir etki yaratarak kas tonusunu azaltan ilaçlar

DEXA: kısaltmalar’a bakınız.

Dysphagia (Disfaji): Yutma problemleri

Distrofinopati: Distrofin genindeki hataların yol açtığı tüm farklı durumlar için kullanılan bir terim (Duchenne

Musküler Distrofi, Becker Musküler Distrofi, bu hastalıklardan birini taşıyanlar veya sadece kalp hastalığına sahip olan nadir vakalar)

E

Eksentrik egzersizler: merdiven inme veya trambolinde zıplama gibi kasın kısalmasından çok uzamasını gerektiren egzersizler

Elektrokardiyogram (EKG): kalp kaslarının elektriksel aktivitesini değerlendirmek için kullanılan bir yöntem. EKG’de kalp sinyallerini kaydetmek için göğse yapışkan elektrotlar yapıştırılır.

Ekokardiyogram (EKO): kalbin yapısını değerlendirmek için kullanılan bir yöntem. EKO aynı zamanda ‘kalp ultrasonu’ olarak da bilinir ve atan kalbin fotoğraflarını verir.

Elektromiyografi: kastan elektrik sinyallerini ölçen bir testtir ve bir sinir veya kas bozukluğunun var olup olmadığı hakkında ipucu verir.

F

Forced Vital Capacity (Zorlu Vital Kapasite): Maksimum soluk aldıktan sonra dışarıya verilen maksimum hava miktarı

G

Gastrit/gastroözefageal reflü: özefagustan mideye uzanan kasların (ağızdan inen yutma tüpü) kendiliğinden

açılması ile veya uygun kapanmaması ile mide içeriğinin özefagusa kaçması sonucu oluşur. ‘Asit reflüsü’ veya ‘Asit kusma’ olarak da adlandırılır, çünkü asit olarak adlandırılan sindirim enzimleri, besinlerle birlikte özefagusa gelir.

Gastrostomi: PEG olarak da adlandırılan bir beslenme tüpü takmak için mideye cerrahi yolla açılan delik

Germline mosaisizm : Gonadlarda bulunan hücrelerin eşey hücrelerine (yumurta ve sperm) dönüşmesi ile genetiği farklı iki hücre tipinin karışımıdır.

Glukoz intoleransı: İnsülin direnci ile ilişkili diabet öncesi durumu ifade eder

Gowers manevrası/belirtisi: kalça çevresi ve bacakların üst kısmındaki zayıflığın bir belirtisidir. Bu zayıflığı gösteren hastalar yerden kalkarken önce kendilerini yüzüstü çevirirler, sonra bacakları birbirinden ayrık olacak şekilde kendi vücutlarına tırmanarak ayağa kalkarlar. Sıklıkla DMD’de görülür, fakat aynı kas gruplarında zayıflık bulunan diğer hastalıklarda da Gowers işareti görülebilir.

H

Holter: 24 saat hareket halinde iken EKG kayıtlarını tutmaya yarayan yöntemdir

Hiperkapni: Kanda fazla karbondioksit bulunması

Hipertansiyon: Yüksek kan baıncı

Hipoventilasyon: Solunum kapasitesinin düşmesine bağlı solunum etkinliğinin azalması

Hipoksemi: Kanda oksijen seviyesinin azalması

 

 

I

İmmün boyama: kastaki distrofin miktarını ölçmeye yarayan yöntem

İmmunocytochemistry: mikroskop ile kası inceleme ve ne kadar distrofine sahip olduğunu belirleme yöntemi

K

Knee adductors (Diz addüktörleri): dizleri bir arada tutan kaslar

Kifoskolyoz: Omurganın her iki yöne anormal eğrilmesi (skolyoz) ve ileriye veya geriye kamburlaşma (kifoz)

M

Malignant Hipertermi (Düşmeyen Ateş)-benzeri reaksiyon: Yüksek ateşe yol açan ve hayatı tehdit edebilen anestezi cevabı

Motor Fonksiyon Skalaları: Standardize bir yolla motor performans aktivitelerinin değerlendirilmesi için kullanılan testler

Myoglobinüri: Kasların yıkımını gösteren, idrarda myoglobin varlığı (idrar, kas proteinlerinin yıkım ürünlerini içerdiği için kola rengindedir)

O

Osteopeni/osteoporoz: kemik mineral yoğunluğunun düşmesi

Oksimetre: Deri yoluyla bir alet sayesinde kandaki oksijen miktarının ölçülmesi

P

Palpitasyon (Çarpıntı): Anormal kalp atımlarının fark edilmesi

Pelvik obliklik(Leğen Kemiği Eğriliği): Pelvisin (leğen kemiği) normal yerleşimde bulunmadığı, bir tarafa doğru dönmesi gibi durumları ifade eder

Profilaksi: Önleme

R

Rabdomiyolizis: kas yıkımı

S

Skolyoz: Omurgada eğrilik

T

Tanner stage (Tanner Dönemi): Pubik kıl gelişimi, genital organ gelişimi ve göğüs ölçüleri gibi eksternal birincil veya ikincil cinsiyet karakteristiklerine dayanan puberte gelişimini ifade eder

Tenotomi: Tendonun cerrahi olarak kesilmesi

Trombolitik olaylar: Kan damarında oluşan pıhtının (trombüs) serbest kalması sonucu kana karışması ve diğer

damarları tıkaması

Tinea: Bakteriyel deri enfeksiyonu

Trakeostomi: Trakeye(nefes borusu) boyundan cerrahi yolla atılan bir kesi ile girilip doğrudn havayolu açılması

V

Varus: ayak kaslarındaki kuvvet dengesizliğine bağlı olarak ayakların içeriye doğru dönmesi

Volume recruitment(hacim artırıcı): Akciğerlerin havalanmasına yardımcı olan bir cihaz sayesinde akciğerlere giren hava miktarının arttırılması. Ambu çantaları ve havalandıran cihazlar bu araçlardandır. Akciğerlere alınan hava miktarını artırmak için solunum cihazları da kullanılabilir.

Videofluroskopik çalışma: bir orofaringeal yutma probleminin boyutunu ve doğasını incelemeye yarayan

değerlendirme aracı. Çocuk besini yutarken bir video X-ray (film) çekilir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)