Hastalığın erken dönemi

Bu dönemde çocuklar tipik olarak DMD’nin bilinen klasik belirtilerini- Gower’s işareti (yerden kalkarken elleri ile uyluklarından destek almaları), ördekvari yürüyüş ve parmak ucu yürüyüşü- göstereceklerdir. Çocuklar bu dönemde merdiven çıkabilmektedirler, fakat tipik olarak ayaklarını sırasıyla basamaklara yerleştirmek yerine diğerinin yanına getiririrler (bkz. Tanı).

Tanı

DNA’daki değişikliği ya da DMD’ye sebep olan genetik mutasyonu tanımlamak üzere özel testler önerilecektir. Bu testleri yorumlamak ve sonuçların çocuğunuzu ve diğer aile üyelerini nasıl etkileyeceğini öğrenmek üzere uzmanlardan bilgi alınmalıdır.

Öğrenme ve davranış

DMD’li çocukların bu alanlarda problem yaşama olasılıkları yüksektir.Bazılarında hastalığa bağlı öğrenme ve davranış problemlerine rastlanabilir. Ayrıca steroid gibi bazı ilaçlar da bu problemler üzerinde rol oynayabilir. Bu konuda ailenin yaklaşımı çok önemlidir ve öğrenme ve davranış problemlerini belirlemek üzere uzman yardımı gerekebilir (bkz. Psikososyal tedavi)

Fizyoterapi

Erken dönemde fizyoterapiye başlamak; düzenli bir egzersiz programının başlangıcı ile aşamalı olarak kasların esnekliğinin korunmasını ve eklem sertliklerinin önlenmesini ya da en aza indirilmesini sağlayabilir. Ayrıca bir fizyoterapist yardımı ile toplumsal katılımını desteklemek mümkün olabilecektir.

Steroidler

Steroidler bu hastalığın kontrolünde yaygın olarak kullanılan ilaçlardır (bkz. Nöromusküler tedavi). Steroid kullanımının planlanmasında tüm aşıların tamamlanmış olduğu kontrol edilmeli ve steroidin herhangi bir yan etkisi için bir risk faktörünün olup olmadığı önceden belirlenmeli ve en aza indirgenmelidir. Örneğin kilo kontrolü hakkında yardım gerekebilmektedir.

Kalp ve solunum kasları

Tipik olarak kalp ve solunum kasları ile ilgili problemlerin erken devrede ortaya çıkması olasılığı yoktur, fakat erken dönemden itibaren düzenli klinik ziyaretlerle gözetim altında tutulmalıdır. Tanı konulması sırasında ve 10 yaşına kadar her iki yılda bir kalbin izlenmesi önerilmektedir.10 yaşından sonra bu gözlem daha sıklaşmalıdır. Pnömokok(Zatüre) ve grip aşılamalarının yapılmış olması da ayrıca önem taşımaktadır (bkz. Solunum tedavisi).

Information based on consensus statement (published in January 2010)