Ортопедични грижи

Помощ при проблеми на костите и ставите

Хората с ДМД, които не се лекуват със стероиди имат 90% риск да развият прогресивна сколиоза (изкривяване на гръбнака настрани, което се влошава с времето). Ежедневният прием на стероиди е показал, че намалява риска от сколиоза или поне отсрочва появата й. 

Активното намаляване на риска от сколиоза изисква:

Information based on consensus statement (published in January 2010)