Hastalığın evreleri

Adım adım DMD (Şekil 1)

DMD zamanla değişikliğe uğrayan bir hastalıktır. Doktorlar ve diğer uzmanlar hastalığın ilerleme sürecini gösteren temel basamakları tanımlarlar .Bu basamaklar, bakım açısından verilen önerilere rehber oluşturur.

PDF'i indirin

Information based on consensus statement (published in January 2010)