Yürümenin son devresi

Yürümenin son devresinde, yürüme aktivitesinde zorlanma giderek artar ve merdiven çıkma ve yerden kalkmada daha çok problemler görülür.

Öğrenme ve davranış

Profesyoneller tarafından devam eden destek öğrenme ve davranış konularında da gerekli olacaktır. Yürüyüşteki kayıp ile ilgili başa çıkma stratejilerini belirlemek açısından özel bir yardım gerekebilir (bkz. Psikososyal tedavi).

Fizyoterapi

Rehabilitasyon girişimi eklem hareket açıklığını koruma ve bağımsızlığı artırma üzerine odaklı olarak devam edecektir (bkz. Rehabilitasyon tedavisi). Eklem sertliği fizyoterapi müdaheleleri açısından problem oluşturur ve ortopedistler tarafından değerlendirme ve müdaheleler gerekebilir. Bağımsızlığın ve rahatlığın devam etmesini sağlamak için destekli oturabileceği uygun tekerlekli sandalyenin sağlandığından emin olmak önemlidir.

Steroidler

Bu dönemde steroid tedavisinde oluşabilecek yan etkiler kadar, dozuna ve kullamın şekline de dikkat etmek önemlidir (bkz. Nöromusküler tedavi). Kuvvet ve fonksiyonunun gözlemlenmesi açısından yılda iki defa kontrol, önemlidir. Az ya da çok kilolu olabilme eğilimi dikkate alınarak, kilo kontrolüne, bir problem olması halinde uygun müdahele yaklaşımıyla devam edilmelidir (bkz. Gastrointestinal tedavi).

Kalp ve solunum kasları

Solunum ve kalp problemlerinin açıkça gözlendiği hasta oranı düşüktür, fakat kalp ve solunum kaslarının değerlendirilmesine devam edilmesi gereklidir(bkz. Solunum tedavisi ve Kardiyak tedavi). Ekokardiyogram ve diğer testler 10 yaşından itibaren her yıl yapılmalıdır. Eğer ekokardiyogramda bir değişiklik gözlemlenirse, doktor gerekli önerileri verecektir.

Information based on consensus statement (published in January 2010)