Genel olarak kemik sağlığı

Steroid tedavisi düşük kemik yoğunluğu riskini arttırır ve aynı zamanda omurgada kırık riskine de sebep olabilir. Steroid kullanmayan erkeklerde omurga kırığı genelde görülmez. Kemik yoğunluğunun tespiti için kemik taraması, görüntüleme yöntemleri (X-Ray) ve kan testlerine ihtiyaç duyulabilir (bkz. Kemik sağlığı). Bu da en uygun uygulamaların oluşturulması için daha fazla araştırmaların gerektiği bir alandır.

Information based on consensus statement (published in January 2010)