Превенция на проблемите

  • Препоръчва се имунизация с ваксина срещу пневмония за лица на две или повече години, която може да има нужда да се повтаря според имунизационния календар на страната. Препоръчва се ежегодна имунизация с противогрипна ваксина. И двете могат да се правят при индивиди на стероиди, въпреки, че имунния отговор на ваксинацията може да бъде намален при тези индивиди. Съвременна и подробна информация върху показанията за имунизация, противопоказания и календар може да се получи от различни национални източници – вижте раздела „източници” накрая на този документ. Важно е да се следи политиката за ваксинации, тъй като тя може да се променя регулярно според нови заплахи, като появата на H1N1 грипа през 2009.
  • Ако се появи инфекция на дихателните пътища, в допълнение към мануалното и механично асистирано откашляне, трябва да се прилагат и антибиотици.

Information based on consensus statement (published in January 2010)