Những điều cần lưu ý khi phẩu thuật

Có nhiều tình huống cần đến gây mê, có thể liên quan đến bệnh LDCD (td sinh thiết cơ, phẩu thuật giải phóng khớp, phẩu thuật cột sống, hoặc mỏ dạ dày ra da) hoặc không liên quan đến bệnh LDCD (td phẩu thuật cấp cứu). Để chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật an toàn, cần lưu ý đến những vấn đề liên quan tới từng bệnh.

Phẫu thuật nên được tiến hành ở bệnh viện có nhân viên phẫu thuật và chăm sóc sau phẫu thuật quen thuộc với bệnh LDCD và sẵn sàng hợp tác với nhau để mọi việc được suông sẽ. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân đã dùng steroids ở nhà, cần tăng liều steroid để đáp ứng với áp lực gây ra bởi phẩu thuật.

Information based on consensus statement (published in January 2010)