Chức năng tim

Nên ghi chép lại kết quả chức năng tim mới nhất (td phân suất tống máu thất trái - LVEF), loại thuốc trợ tim con bạn đang dùng và tên của bác sĩ tim mạch đang theo dõi trẻ. Điều này sẽ giúp các bác sĩ cấp cứu xác định xem các vấn đề đang xảy ra có phải do tim mà ra hay không.

Cần biết đến nguy cơ gây ra bởi loạn nhịp tim và cơ tim.

Nếu phẩu thuật hoặc gây mê, cần chú ý tới các nguy cơ do gây mê gây ra (xem ở đây).

Information based on consensus statement (published in January 2010)